Stichting Aventurijn

Hierbij vindt u informatie over:

 • het werk dat de stichting doet
 • de manier waarop de stichting geld werft
 • het beheer van het vermogen van de stichting
 • de besteding van het vermogen van de stichting

De Stichting Aventurijn stelt zich tot doel:

 • Onderzoek naar de mogelijkheden voor vernieuwingen in het onderwijs vanuit een holistisch wereldbeeld.
 • Wereldwijd delen van de resultaten van onderwijsvernieuwing d.m.v. lezingen, informatiemiddagen, publicaties, sociale media.
 • Onderzoek naar inbedding van onderwijs in de maatschappij, het wonen, werken, kunst en de natuur.
 • Delen van kennis van deelaspecten van de algehele doelstelling:  onderwijs, ecologische wonen en werken, biologisch tuinieren in combinatie met onderwijs.
 • Ondersteunen van onderzoeksprojecten rondom thema’s die verband houden met de doelstellingen van Aventurijn.
 • Pro deo ondersteuning bij juridische zaken betreffende vernieuwend onderwijs
 • Faciliteren en ondersteunen van kunstzinnige projecten

De stichting Aventurijn ontvangt ANBI gelden uit schenkingen, sponsorbijdragen, legaten en erfstellingen. De ANBI ontvangt tevens materialen in natura. Te denken valt aan meubilair, computers, spelmateriaal etc. Ook zijn er mensen vrijwilligerswerk doen voor de stichting Aventurijn. ( bijvoorbeeld  tuinwerk)

De ANBI gelden worden ingezet voor een studiefonds ten bate van kinderen op de school Aventurijn. Daarnaast zijn er bestemde gelden die worden ingezet voor het daarvoor bestemde doel ( leermiddelen, speeltoestellen, excursies etc.)

Het onbezoldigde bestuur van de stichting Aventurijn bestaat uit:

ir. A.M. de Vos , voorzitter, penningmeester

H. Veerbeek-Sold

J.M. de Vos-Beckers, secretaris

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

fiscaalnummer: 8098.77.399

kvk 08099971

Postadres: Voorsterweg 1, 7371 GA Loenen, 055-5051222

email:  hannah@aventurijn.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s